Image
Az alapítvány célja
 

 Az Alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára megfelelő életfeltételek biztosításához, ezáltal egyenlő eséllyel induló, boldog és egészséges gyermekek neveléséhez.

További célja hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége megteremtésének elősegítése.

Az Alapítvány ösztöndíjat, egyszeri támogatást ad,  s orvosi eszközök, műszerek, berendezések, felszerelések nyújtásával segít beteg gyermekeknek és gyógyító intézményeiknek.

Az  Alapítvány  tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát, amelyről törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezés szerint  állami szervnek, helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia, mint  a

-- 2011. évi CLXXXIX tv.:  Magyarországi helyi önkormányzatairól, 23.§.(5) bekezdés 11. pontja   – szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 13.§ (1) bekezdés 4. pont- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

---- 2011 évi CLXXIX tv.: a nemzetiségek jogairól 115.§.d.) - érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása,

1997 évi CLIV. tv.: az egészségügyről 144.§.(1)-(2) bek.  a lakosság egészségi állapotának javítás érdekében együttműködés,  141.§ (2) bek: d) pontja: az egészségügyi szolgáltatások minőségének biztosítását

Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében

·  együttműködési megállapodást köt kórházakkal, klinikákkal orvosi műszerek, eszközök és berendezése beszerzésére,

·  együttműködik iskolákkal rászoruló, hátrányos helyzetű, etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek támogatásának kiválasztására és támogatására,

Az Alapítvány a mindenkori alapítványi vagyona terhére ennek érdekében:

1.)                    Hozzájárul a magyarországi gyermekéhezés felszámolásához az e célra közvetlenül nyújtott támogatások( óvodai, iskolai, stb) befizetések megkönnyítésére, részben vagy egészben történő átvállalásával,

2.)   A beteg gyermeket nevelő családok gyógykezelésével járó költségei, az otthoni ápoláshoz szükséges eszközök beszerzési költségei részben vagy egészben történő átvállalásával javítani kívánja e családok életminőségét,

3.)   A hátrányos helyzetben lévő, főleg etnikai kisebbséghez tartozó családok, gyermekek életminőségének javításához természetbeni hozzájárulást nyújt(  ruházat, élelmiszercsomagok, iskolai tanulmányokat segítő eszközök),kulturális programokon való részvétel finanszírozása( színház, cirkusz);, 

4.)   Táborok szervezése,  finanszírozása rászoruló gyermekek részére,

5.)   Orvosi berendezések, eszközök, műszerek vásárlása beteg gyermekek hatékonyabb és minél magasabb színvonalú ellátás érdekében,

6.)   Egyedi esetekben súlyos betegségben szenvedő gyermekek gyógykezeléshez anyagi segítség nyújtása.

7.)  Szenvedélybeteg fiatalkorúak segítése és támogatása 

Az Alapítvány feladatvállalása a halmozottan hátrányos helyzetű, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek esélyegyenlőségének, társadalmi mobilitásának elősegítése. Kulturális szolgáltatásokkal   illetve  szociális segítségnyújtással   hozzájárul a gyermekek szocio-ökonomiai státuszából, etnikai hovatartozásából, családjaik instabilitásából adódó hátrányok leküzdéséhez.

Az Alapítvány céljaként meghatározott tevékenységét elsősorban Magyarországon kívánja folytatni,  megvalósítani.

Alapítványunk eredményei

Szervezetünk a megalakulás óta évről-évre egyre több daganatos és hátrányos helyzetű gyermeken tudott, illetve tud segíteni. Az elmúlt évek alatt több száz gyereknek tudtunk valamilyen módon segíteni. Ezek magukba foglalják az orvosi eszközöket, élelmiszereket -, játékokat és ajándékcsomagokat -, illetve rendszeres anyagi támogatásokat -, továbbá szórakoztató programokat kórházon belül és kívül, színházi és cirkuszi előadásokat, kirándulást és táborozást. Továbbá alapítványunk, 0 - 18 éves korig támogatja, illetve segíti a rászoruló gyermekeket.
 Néha apróságokkal is óriási örömöt szerezhetünk. Nem csak közvetlenül a gyermekeket támogatjuk. Segítünk az Őket gyógyító intézményeknek is, amely területen több kórházi berendezések, műszerek kerültek sikeres átadásra, melyek a következők:

 A Madarász utcai Gyermekkórháznak :1 darab Neuron-X 16 csatornás digitális EEG készülék, melyet a későbbiek során a kórház kérésére az alapítvány 16 csatornáról, 24 csatornára bővített. A bővítés tartalmazott : - Elektróda sapkát, Neuron-X leletező programcsomagot asztali számítógépre, valamint Windows XP rendszerprogramot.

A Budapesti I-es, illetve II-es számú Gyermekklinikának :Vérplazmák tárolására alkalmas speciális hűtőberendezés

melynek segítségével a Gyermekkórház számára mindig rendelkezésére áll a megfelelő minőségű és mennyiségű vérkészítmény, mely életfontosságú segítséget nyújt a súlyos beteg gyermekeknek, akiknek sokszor azonnali vérátömlesztésre van szükségük egy-egy életmentő beavatkozás során.Speciális infúziós pumpák

Az infúziós pumpák lehetővé teszik, hogy a súlyosan beteg gyermekek gyógyszerellátását megfelelően szabályozza és ha szükséges, több gyógyszer készítményt egyszerre adagoljon úgy, hogy mindeközben a gyermek nincs ágyhoz kötve. Eme orvosi berendezéssel nagyban meggyórsítható a kezelés időtartama, valamint csökkenti a kezlésekkel járó traumát.
Továbbá átadásra került - Pulsoxymeter-, illetve mikrocentrifuga


Budai Gyermekkórháznak - Endoszkóp állvány, több millió forint értékben.


Magyarország  településein: élő hátrányos helyzetű családoknak tudtunk segíteni : - bútorokkal-, élelmiszerekkel-, anyagi támogatásokkal.